Entreprenadmaskinsarbete på Styrsö & Donsö

Vi utför transporter av styckegods och grus, makadam, jord och sand på Styrsö/Donsö i Göteborgs södra skärgård med omnejd.

Kontakta oss

Grävning, transport, anläggningsarbeten m.m. på Styrsö

Ett av de viktigaste arbeten i samband med ett husbygge är att man dränerar och gör de markarbeten som behövs innan husgrunden kommer på plats. Linus Markbygg åtar sig allt inom markarbeten och grävmaskinsarbete. Vi är kunniga och noggranna och alla våra tjänster kännetecknas av god kvalitet och hög servicegrad. Linus Markbygg åtar sig uppdrag för företag, bostadsrättsföreningar, kommuner och privatpersoner på Styrsö och Södra Skärgården med omnejd. Vi ger gärna goda råd och förslag! Vi tar ett helhetsgrepp och utför schaktning och grävning för husgrund för att sedan anlägga trädgården.
Välkommen!

Anlita oss när det gäller:

  • Schaktningar

  • Dräneringar

  • Trädgårdsanläggning

  • Asfaltering

  • Grävning för avloppsanläggning

  • Grävning för husgrunder, pooler, vägar mm

Kontakta oss

Kontakta oss om du har några funderingar eller kanske vill ha en kostandsfri offert ifrån oss.